Praktijkassistente en -ondersteuning

 

Praktijkassistente
De praktijkassistente staat u als eerste te woord wanneer u onze praktijk belt. Zij beheert de agenda van de huisartsen. Bij veelvoorkomende klachten kan zij u adviseren. Als u voor 10.00 uur belt kunnen vragen nog besproken worden tijdens het ochtendoverleg met de huisarts.

Bij de assistente kunt u terecht met vele praktische vragen. Onder andere behandelt zij uw vragen over:
- recepten
- verwijskaarten
- machtigingen

De assistentes zijn ook opgeleid om medische handelingen te verrichten zoals, bloedafname, wondverzorging, injecties, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, urine-onderzoek en wrattenbehandeling.

U kunt hiervoor dagelijks een afspraak maken bij de omloopassistente tot 12.30 uur. Voor bloedafname kunt terecht zonder afspraak tot 12.15 uur.

Daarnaast kunt u een afspraak maken op het eigen spreekuur van onze praktijk-assistentes voor het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek, begeleiding van hypertensie (hoge bloeddruk) en diabetes mellitus type II (suikerziekte).

Praktijkondersteuner (POH)
In onze huisartsenpraktjk zijn meerdere praktijkondersteuners (POH) werkzaam ter ondersteuning van de huisartsen werkzaam. Zij begeleiden patiënten met Astma/COPD, kwetsbare ouderen en brengen het risico op hart- en vaatziekten in kaart.

Daarnaast zijn er twee POH'ers voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) werkzaam. Zij ondersteunen bij de zorg voor mensen met psychische- en psychosociale klachten.