NHG-praktijkaccreditering

NHG accreditatie


Met trots mogen wij vermelden dat onze praktijk sinds februari 2013 NHG-praktijkgeaccrediteerd
is. Dit kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Huisartsen Genootschap staat voor een
kwalitatief goede huisartsenpraktijk die goede zorg levert, de praktijkvoering goed op
orde heeft en gericht werkt aan kwaliteitsverbetering.