Spoedgevallen

 

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten belt u:
SPOEDLIJN 035-6214498 kies 1

Bel buiten de praktijktijden de Huisartsenpost Blaricum:
088-1309600